Wat doen wij

SNENS gelooft. In de kracht van kunsteducatie. In het belang van creativiteitsontwikkeling. In creativiteit als communicatiemiddel. Samen bedenken we iets dat werkt. Maatwerk dus. Een plan dat verlicht, verrast, verwondert en verrijkt.
Dat is de kunst. Onze kunst.

Bekijk portfolio

Educatieve projecten en workshops

Of het nu gaat om een wekelijks terugkerende workshop, een multidisciplinair festival, een ludieke voorlichtingscampagne of een concept voor een doorlopende leerlijn, SNENS kiest de vorm die het beste bij de inhoud en doelgroep past. Voorbeelden zijn:

Lurven & Kladden

Is het een workshop? Nee! Is het een voorstelling? Nee!
Lurven & Kladden is een interactieve en multidisciplinaire belevenis waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld. De deelnemers worden kort maar krachtig ondergedompeld in een totaal andere wereld! Voorbeelden zijn:

Deskundigheidsbevordering

Leraren hebben soms ook behoefte aan scholing . SNENS heeft daarom diverse deskundigheidsbevorderingsworkshops: op het gebied van algemene creativiteitsontwikkeling, maar ook heel specifiek rondom een discipline of vaardigheid. Voorbeelden zijn:

Bewustwordingscampagnes

Voor gemeentes en overheden ontwikkelt SNENS ludieke bewustwordingscampagnes. Of het nu gaat over woninginbraak, diefstal van smartphones, zwerfafval of glas op straat: iedere keer opnieuw zorgen we ervoor dat de boodschap niet snel zal worden vergeten... Voorbeelden zijn:

Facebook

Word fan van onze facebookpagina: je vindt er foto's en filmpjes van onze workshops en projecten, maar ook tips en trucs om zelf mee aan de slag te gaan!

Ga naar onze pagina

 
 

Privacy Statement

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Dit betreft o.a. bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor SNENS.

×

Copyright

SNENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. SNENS behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SNENS dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met SNENS. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij SNENS tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

×

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van SNENS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SNENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SNENS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SNENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SNENS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van SNENS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SNENS. Het gebruik van het logo van SNENS is alleen toegestaan na toestemming van SNENS.

SNENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan SNENS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

×