Portfolio

Doe het zelf Toolbox


Opdrachtgever: Kunstbalie

Creativiteit wordt steeds vaker gezien als onmisbare vaardigheid in een steeds sneller veranderende samenleving. Maar wat is creativiteit precies? En hoe kun je het ontwikkelen bij je leerlingen? Wat is het verschil tussen proces- en productgericht werken? En wat houden de vermogens 'onderzoeken', 'creëren' en 'reflecteren' precies in?

Tijdens deze workshop ga je in kleine groepjes praktisch aan de slag met creativiteitsontwikkeling. We gebruiken de Doe-het-zelf Toolbox voor diverse inspirerende opdrachten om te ervaren hoe 'makkelijk' het is om dit zelf te doen met de leerlingen. Je hoeft geen specifieke technieken te kennen of kunstzinnige vaardigheden te beheersen om toch creativiteit in je les te brengen!

Je bedenkt zelf nieuwe opdrachten en ervaart hoe je de toolbox kunt inzetten als middel voor je reguliere vakken zoals taal en wereldorientatie, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Je kunt meteen de volgende dag al zelf zo'n toolbox maken en gebruiken. Bovendien ontvang je achteraf een pdf met verschillende lessuggesties.


Disciplines: creativiteit algemeen, deskundigheidbevordering professionals onderwijs
Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs


www.decultuurloper.nl
www.youtube.com/


"Het is de leerkracht die leert kijken."Marieke van Elk, leerkracht groep 5 basisschool ’t Schrijverke
 
 
 

Privacy Statement

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Dit betreft o.a. bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor SNENS.

×

Copyright

SNENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. SNENS behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SNENS dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met SNENS. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij SNENS tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

×

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van SNENS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SNENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SNENS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SNENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SNENS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van SNENS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SNENS. Het gebruik van het logo van SNENS is alleen toegestaan na toestemming van SNENS.

SNENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan SNENS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

×