Het rad van Roos Patat

Ben jij leerkracht van groep 5-6? En ben je op zoek naar creatieve opdrachten voor jouw leerlingen waarin het proces centraal staat? Met aandacht voor onderzoeken, creëren en reflecteren? Dan is ‘Het rad van Roos Patat’ echt iets voor jou! Linkjes en downloads

Serie video’s

‘Het rad van Roos Patat’ is een serie video’s waarin leerlingen uitgedaagd worden om zelf in een creatief proces te stappen. Roos Patat (‘Ja sorry hoor, die naam heb ik ook maar van mijn ouders gehad…’) zit, zoals iedereen, thuis. En ze verveelt zich stierlijk. In de kelder vindt ze een rad. Je weet wel, zo eentje waar je aan kunt draaien en dat ie dan ineens ergens stopt.

Het rad van Roos Patat bepaalt met welk woord iemand aan de slag gaat. Op haar vraag: “Kan iemand daar iets mee?” geeft telkens een andere kunstvakdocent antwoord: “Ja hoor, daar kan ik wel iets mee!” De kunstvakdocent laat zien hoe zijn/haar creatieve proces eruit ziet. Hierin komt altijd het onderzoek, het creëren en de reflectie aan bod. Hij/zij sluit af met “Dit was wat ik ervan heb gemaakt. Wat maak jij?”

SNENS heeft in opdracht van CiST voor groep 5-6 een introductiefilmpje gemaakt, waarin Roos Patat zichzelf voorstelt, en 3 woordfilmpjes waarin een beeldende, theater- en dansdocent aan de slag gaan met een woord van het rad. Bij ieder filmpje is een handreiking voor de leerkracht beschikbaar.

Met dank aan De CultuurLoper.

'Deel jouw ervaringen

Wil je jouw ervaringen, en die van je leerlingen, met ons delen? Heb je foto’s van het creatieve proces en/of eindresultaat van een leerling? We horen en zien het graag! Stuur je bericht aan info@snens.nl.

Je kunt ook jouw bevindingen delen door het invullen van het evaluatieformulier: klik hier.

 
 

Privacy Statement

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Dit betreft o.a. bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor SNENS.

×

Copyright

SNENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. SNENS behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SNENS dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met SNENS. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij SNENS tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

×

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van SNENS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SNENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SNENS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SNENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SNENS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van SNENS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SNENS. Het gebruik van het logo van SNENS is alleen toegestaan na toestemming van SNENS.

SNENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan SNENS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

×