Testimonials

Over KameleonKenners

"Een creatieve workshop waar de kinderen leren te werken met veel verschillende materialen. Zeer positief." Wencke den Ouden - Burink, locatiecoordinator Brede School Riel
"Een leuke en leerzame creatieve activiteit voor groep 8, waarin kinderen hun ei kwijt kunnen!" Bart Lemans, leerkracht groep 8, basisschool Kameleon
"De kinderen zijn enthousiast bezig geweest en hebben leuke Kameleons gemaakt. Persoonlijk had ik het leuker gevonden als verschillende technieken aan bod waren gekomen en het thema niet alleen Kameleon was geweest." Annie van Rijswijk, leerkracht, basisschool Kameleon
"Een leuke workshop waarbij ik kinderen nog nooit zo hard heb zien werken aan hun eigen kunstwerk." Eefje Bloemscheer, leerkracht groep 3, basisschool Kameleon
"Een workshop die kinderen bracht tot concentratie en enthousiasme om creatief bezig te zijn." Ingrid Bruers, groepsleerkracht 5 en 7, basisschool Kameleon

Over BuitensteBinnen

"Een inspirerende en verrassende workshop, die stof tot nadenken heeft gegeven!" Dianne van den Hurk, unitmanager Kinderstad

Over Doe eens Gezond

"Een leuke workshop, waarbij leerlingen samen op een zeer creatieve manier te werk zijn gegaan." Arnold Baeten, leerkracht groep 6/7 Panta Rhei
"Kinderen worden échte auteurs en illustratoren van een zelfbedacht boek. Door eigen ideeën te mogen uitvoeren is de betrokkenheid bij het onderwerp heel erg groot. En dan uit je eigen boek het verhaal voorlezen en de tekeningen laten zien...Trots!" Jennifer Friskus, leerkracht groep 6 en ICC'er Zuiderlicht
"Tijdens de workshop 'Posters maken', werden de kinderen op zeer positieve wijze benaderd en uitgedaagd. Alle kinderen hebben, dankzij deze fijne begeleiding, super gemotiveerd aan de prachtige posters gewerkt." Maria van Gils, leerkracht groep 7 SBO Zonnesteen
"De workshop was goed geregeld. De kinderen waren zeer betrokken bijv. in het Scription. Het maken van de poster was een sterk onderdeel." Mária van Leijsen, leerkracht groep 8 en ICC'er Den Bijstere

Over Een Koud Kunstje

"Een koud kunstje heeft een geweldig, blijvend, zeer origineel kunstwerk opgeleverd waar we trots op zijn!" Ellie Kimenai en Carola Biemans, leerkrachten Achterberg
"Ter ere van het 100-jarig bestaan van het Rode Kruis in Tilburg eo hadden we Nancy gevraagd mee te denken om de opendag luister bij te zetten. Hieruit is het idee ontstaan voor een kunstwerk, gemaakt van rode kruisen die creatief beplakt, beschilderd en/of beschreven zijn met allerlei materialen om uitdrukking te geven wat het Rode Kruis voor een ieder betekent. Hier is een geweldig kunstwerk uit voort gekomen wat trots hangt in het Rode Kruis gebouw aan de Leonard van Vechelstraat." Christien Toeange, Sajang é - organisotor Open Dag Rode Kruis Tilburg

Over Het Grote BeeldBoek

"Een leuke workshop, waarbij leerlingen samen op een zeer creatieve manier te werk zijn gegaan." Arnold Baeten, leerkracht groep 6/7 Panta Rhei
"Een motiverende workshop, waarbij goed uitgegaan wordt van de belevingswereld van de kinderen." Marleen Vromans, leerkracht groep 6 Don Sarto
"Kinderen worden échte auteurs en illustratoren van een zelfbedacht boek. Door eigen ideeën te mogen uitvoeren is de betrokkenheid bij het onderwerp heel erg groot. En dan uit je eigen boek het verhaal voorlezen en de tekeningen laten zien...Trots!" Jennifer Friskus, leerkracht groep 6 en ICC'er Zuiderlicht

Over KauwgomKunst

"Leerlingen die aanvankelijk geen zin hadden en er met een ontevreden gezicht maar een beetje bij hingen, gingen enthousiast aan de slag en gaven aan het eind een compliment!" Miriam van Warmerdam, coordinerend docent Koning Willem II College
"Een verrassende middag die veel leerlingen op een andere gedachte bracht!" Hanneke Hoogendijk, docente Koning Willem II College

Over Kinderkunstenaars

"Het is de leerkracht die leert kijken." Marieke van Elk, leerkracht groep 5 basisschool 't Schrijverke
"Door de uitleg van Nancy en de start van de workshop konden de kinderen goed voorbereid maar toch 'blanco' aan de opdracht beginnen. Daardoor ontstonden de meest fantasierijke en mooie ontwerpen. Allerlei materialen werden gebruikt zoals dopjes, wol, stukjes plastic, houtsnippers, lapjes etc. Het was ontzettend leuk om te zien hoe alle kinderen enthousiast en heel geconcentreerd aan hun opdracht bezig waren. Ze waren allemaal even trots op het resultaat.

Als leerkrachten zijn we zeker verrast door de leuke, grappige, mooie en soms zeer aparte werkstukken. Erg leuk om te zien en voor de leerlingen om te doen. Ter afsluiting hebben we een tentoonstelling voor elkaar en ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden gehouden, stuk voor stuk waren het echte kunstenaars." Leerkrachten groepen 6, basisschool 't Schrijverke

Over KinderKunstenaars voor de Brede Scholen

"Een plusactiviteit, waarbij fantasie en creativiteit van kinderen geprikkeld werd en recht deed aan de eigenheid van ieder kind!" Anne-Marie van Gerwen, Locatiedirecteur Andreasschool

Over KinderKunstLint

"Het Kinderkunstlint was een fantastisch evenement waar we als Tilburgse Linten Korvel en Besterd heel graag aan hebben meegewerkt." Saskia Nieuwesteeg, lintenmanager Stuurgroep Tilburgse Linten
"Samen met mijn zoontje hebben we gewandeld langs alle mooie kunstwerken. Een heel leuk initiatief!" Een van de winnaars van kaartjes voor Tilburgse Revue
"Enthousiasme bij de kinderen tijdens het werken en mooie reacties van ouders op de eindresultaten. Tentoonstelling op school was erg mooi en waardevol." Jan van Heerbeek, leerkracht groep 6 basisschool De Stappen

Over Krachtige Kleuren

"Snens bracht "kleur" in de workshop!" Marcel de Reuver, leerkracht groep 6, basisschool 't Schrijverke

Over MovieMasters

"Een leuke workshop met verrassende resultaten!" José van Vliet, ICC-er, De Vlinderboom
"Een workshop waarbij kinderen hun fantasie mogen laten werken en waarbij ze leren om samen tot een eindresultaat te komen." Lian Verhoeven, leerkracht groep 5/6, De Vlinderboom
"Een leuke, eigentijdse workshop, waaraan de kinderen met veel plezier hebben gewerkt." Daniëlle Roovers, leerkracht 4/5, De Vlinderboom
"De workshop 'korte filmpjes maken' is erg leerzaam en uitdagend geweest voor de kinderen. Er is met erg veel enthousiasme gewerkt." Elly Verhoof, leerkracht groep 6, Andreasschool

Over Posters & Pamfletten

"Tijdens de workshop 'Posters maken', werden de kinderen op zeer positieve wijze benaderd en uitgedaagd. Alle kinderen hebben, dankzij deze fijne begeleiding, super gemotiveerd aan de prachtige posters gewerkt." Maria van Gils, leerkracht groep 7 SBO Zonnesteen
"De workshop was goed geregeld. De kinderen waren zeer betrokken bijv. in het Scription. Het maken van de poster was een sterk onderdeel." Mária van Leijsen, leerkracht groep 8 en ICC'er Den Bijstere

Over Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

"Workshop was erg leuk. Alle leerlingen waren enthousiast!" Bouke Smit, leerkracht BS Caecilia
"Het was een verademing dat er op zo'n manier een workshop gegeven werd. De kinderen waren van begin af aan geboeid. Erg goed." Cathy Aerssens, leerkracht groep 7 BS Wandelbos

Over Tassentaal

"Een hele leuke workshop waarbij kinderen binnen het gekozen kader vrij worden gelaten bij het invullen van hun eigen creatieve mogelijkheden. Er zijn stuk voor stuk prachtige werkstukken uit voortgekomen." Brigitte IJpelaar, ICC-er OBS Yore

Over Verrassende Vormen

"Ik vond het zeer educatief, kunstminnend en het thema wat aan bod kwam helemaal opentrekkend tot in zijn verste dimensies; In die zin, dat het niet gefocust bleef op wat het thema aanbood of de workshop alleen maar de leerlingen een bredere kijk kregen op wat het inhield." Frank Borny, leerkracht groep 7, basisschool 't Schrijverke

Over WonderWereld

"Ik ben erg enthousiast en dat waren de kinderen ook zeker. De resultaten zijn fantastisch en we kijken er met veel plezier op terug: Een super week!" Karen van Loon, leerkracht groep 7, OBS Den Bongerd
"Ter ere van ons 30 jarige jubileum was onze school omgetoverd in een fantansiewereld met sprookjes, circus, toveren, griezelen, fantasy en science fiction. De beleving van de thema's was fantastisch voor de kinderen en voor ons! Super om te zien, horen, ruiken en voelen wat iedereen ervan gemaakt heeft." Marieke Weekamp, leerkracht groep 4, OBS Den Bongerd

Maatwerk

SNENS levert maatwerk. Iedere workshop, project of arrangement kan dan ook op volledig afgestemd worden op uw wensen. Qua thema, aantal uren of groepen.

Neem contact met ons op

 
 

Privacy Statement

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Dit betreft o.a. bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor SNENS.

×

Copyright

SNENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. SNENS behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SNENS dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met SNENS. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij SNENS tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

×

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van SNENS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SNENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SNENS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SNENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SNENS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van SNENS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SNENS. Het gebruik van het logo van SNENS is alleen toegestaan na toestemming van SNENS.

SNENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan SNENS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

×